Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

WNU.6324.32.2022 „Konserwacja stawu na działce 156/3 AM 2 obręb Karszówek” Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-09-20 2022-09-26 10:00 --
WNU.6324.30.2022 Konserwacja stawu na działce 156/3 AM 2 obręb Karszówek. Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-08-31 2022-09-08 10:00 --
WNU.6324.11.2022 Udrożnienie zamkniętego systemu odprowadzania wód opadowych umożliwiającego przepływ na odcinku Karszów (przepompownia dz.nr 82/140 AM 1) - Dobrogoszcz (dz.nr 96 AM 1). Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2022-04-14 2022-04-27 12:00 --
WRI.7013.175.10.2021.UW Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja istniejącego systemu monitoringu w Strzelinie – etap IV – wykonanie punktów kamerowych PK 10 i PK 13 oraz PK 15 Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-11-04 2021-11-10 13:00 --
WRI.7013.19.63.2021.UW Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejących systemów wod – kan na terenie miasta i gminy Strzelin - opracowanie dokumentacji technicznych na odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Pławna, Strzelin oraz Biały Kościół. Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-09-16 2021-09-23 10:00 --
WGK.7021.146.1.2021.HK Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji o legalizacji urządzenia wodnego zlokalizowanego w dz. nr 3 AM-1 obręb Głęboka. Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-05-31 2021-06-18 09:00 --
WNU.6324.16.2021 „Oczyszczenie odcinka rowu zamkniętego przy ul. Glinianej w Strzelinie” Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-05-25 2021-06-08 12:00 --
WGK.7021.128.2021. Remonty nawierzchni niebitumicznych na terenie Miasta i Gminy Strzelin Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2021-04-28 2021-05-04 13:55 --
WRI.7013.391.002.2021.AI Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-04-16 2021-04-28 10:00 --
WRI.7013.391.001.2021.AI Opracowanie dokumentacji technicznej dot. zagospodarowania terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie, ul. Plac 1 Maja 10. Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-16 2021-03-31 10:00 --
WGK.7021.51.2021.JK Pozimowe oczyszczenie dróg wojewódzkich nr 395 i 396 na terenie miasta Strzelin. Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-03-03 2021-03-10 10:00 --
WRI.7013.385.1.2021.AD Wykonanie wraz z montażem tablic informacyjnych inwestycji prowadzonych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Strzelin Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2021-02-18 2021-02-25 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa