Plan zamówień

Pozycje 1-25 z 32  pokazuj  pozycji

Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 7 100 000,00 Kwartalne 1 kwartał
Przebudowa kotłowni w PSP nr 3 w Strzelinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 1 100 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Szczawinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 56 000,00 Kwartalne 1 kwartał
Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej (7- 10) w Strzelinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 54 000,00 Kwartalne 3 kwartał
Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Widokowa - Spacerowa w m. Biały Kościół Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 71 000,00 Kwartalne 3 kwartał
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Mikoszów Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 43 000,00 Kwartalne 1 kwartał
Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 260 000,00 Kwartalne 1 kwartał
Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Strzelinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 6 680 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Remont odcinka ulicy gen. Stefana Grota – Roweckiego i Grunwaldzkiej w Strzelinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 640 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 380 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Budowa ul. Kadłubka w Strzelinie Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 627 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Remont kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 267 000,00 Kwartalne 3 kwartał
Poprawa infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie gminy Strzelin Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 8 990 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 775 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 430 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Przebudowa drogi w ul. Spacerowej w m. Biały Kościół Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 230 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Remont drogi gminnej w ul. Kaczerki w m. Kuropatnik Etap I Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 654 000,00 Kwartalne 3 kwartał
Remont ul. Pułaskiego wraz z kanalizacją deszczową (os. Na Skarpie w Strzelinie) Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 950 000,00 Kwartalne 2 kwartał
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz chodnika w m. Szczodrowice Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 913 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Zagospodarowanie terenu nieczynnego kamieniołomu przy wzgórzu Koziniec w miejscowości Gęsiniec w ramach projektu pn: „Polsko-Czeskie kamienne dziedzictwo Gęsińca/Husińca” Roboty budowlane Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 200 000,00 Kwartalne 1 kwartał
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego Gminy Strzelin w 2023 roku Dostawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 488 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Strzelin i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023 Dostawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 500 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Strzelin i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023 Dostawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 840 000,00 Kwartalne 4 kwartał
Dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem w ramach realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina” przez Gminę Strzelin Dostawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 66 730,00 Kwartalne 1 kwartał
Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Dostawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy 520 000,00 Kwartalne 2 kwartał

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa